01-07-2015 Polder Biesland bij de vogelkijkwand Haas op het strandje waar ook de Kluten met hun jongen zich bevinden.

Copyright Aad Kleijweg