Vogels waargenomen bij Van Houten gemaal en Westplantsoen

Meerkoet
 Waterhoen jong  Waterhoen jong
     
 Waterhoen op nest Kuifeendjong  Blauwe reiger
     
 Kuifeend man  Meerkoet op nest  Nijlgans
     
 Wilde eend met jongen  Meerkoet met jongen  Houtduif
     
 Kauw  Wilde eend
 Zilvermeeuw
     
 Waterhoen nest Kuifeend paartje  Krakeend paartje
     
Meerkoet met jongen  Aalscholver zoekt visjes  Huismus man
     
 Merel juveniel  Halsbandparkiet  Kraai
     
 Waterhoen  Zwartkop man  Meerkoet met jongen
     
 Meerkoet met jongen  Houtduif  Meerkoet met jongen
     
 Slobeend man en vrouw  Slobeend vrouw  Kokmeeuwen
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright Aad Kleijweg